Net als jij zien we dat business as usual geen optie meer is. Leefstijlverandering en regionale productie & reparatie zijn nodig.
De tijd van transitie is voorbij. De tijd van transformatie is aangebroken. Wij inspireren en ondersteunen mensen en organisaties om economische keuzes te maken die aantoonbaar een positive footprint (sociaal & ecologisch) opleveren en maken evidence-based inzichtelijk wat daarvoor nodig is.

We verzorgen lezingen, workshops en adviezen voor verschillende organisaties.

Daarnaast werken we aan een beleidsmanifest over het tijdperk na de ongeremde groei: postgroei.